Ceny Złota – StyczeńGold Price – January

Ceny złota w styczniu:
Function does not exist
 
Źródło:

Cena rozliczeniowa dla kontraktów trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange). London Metal Exchange jest największa na świecie niezależna giełda metali. LME oferuje kontrakty i opcje umów na aluminium, miedź , cynę,  nikiel, cynk,  ołów,  aluminium i NASAAC, stal,  kobalt i molibden.

Gold price January 2012:
Function does not exist