Venture Capital

 

biznesPrawdziwy rozwój funduszy Venture Capital nastąpił w USA w połowie lat siedemdziesiątych. To właśnie między innymi dzięki nim powstało wiele firm „krzemowej doliny” co w konsekwencji umożliwiło gwałtowny rozwój branży informatycznej.
Inwestorami tworzącymi fundusze Venture Capital są zazwyczaj duże instytucje finansowe (takie jak: fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, fundacje, instytucje ubezpieczeniowe itp.), liczące na dochodowe (zwrot z inwestycji 25%-35% na rynku amerykańskim – na rynkach wschodzących, procent odpowiednio wyższy) obarczone wysokim ryzykiem inwestycje. Z racji tego, że instytucje te przeznaczają niewielki ułamek swojego portfela na działalność funduszy, pozostawiają im dość dużą swobodę w zarządzaniu.

Kto może liczyć na wsparcie Venture Capital?

W obszarze zainteresowań Venture Capital leżą, w większości przypadków, dynamicznie rozwijające się gałęzie przemysłu, zazwyczaj nowoformujące się, innowacyjne technologiczne, przez co też „nie nasycone konkurencją”. Pozwalają one na szybki wzrost oraz dają większą tolerancję popełnienia błędu niż pozostała część rynku. VC zajmują swoistą „niszę” inwestując w przedsięwzięcia, które z jednej strony nie mają szansy na zdobycie kapitału poprzez publiczną emisję akcji, a z drugiej strony nie mogą posiłkować się kapitałami z kredytów bankowych (zbyt duże ryzyko inwestycji) lub od indywidualnych inwestorów (kwoty przekraczające ich możliwości).
Fundusze starają się trafić ze swoimi inwestycjami w czas gwałtownego wzrostu danego rynku, ani za wcześnie (kiedy technologia jest jeszcze zbyt nowa, nie sprawdzona oraz potrzeby rynku nie skrystalizowane), ani zbyt późno (kiedy zacieśniająca się konkurencja obniża tempo wzrostu a więc i możliwości zysku).
Zdarza się również, że Ventures Capitals dywersyfikują ryzyko w obrębie jednego szybko wzrastającego rynku. Inwestują w kilka firm, które mają potencjalne szansę na odniesienie ostatecznego sukcesu.
W USA w latach 80-tych takim obszarem był przemysł energetyczny, potem nastała era rozwoju przemysłu elektronicznego i informatycznego, która powoli zaczyna tracić swoją pozycję na rzecz inwestycji internetowych.

Technologia inwestowania

Fundusze Ventures Capital inwestują w spółki nowotworzone lub wchodzące w fazę intensywnego wzrostu. Zazwyczaj obejmują większościowe udziały tak, aby zapewnić sobie wpływ na obsadę kluczowych stanowisk wykonawczych w finansowanym przedsięwzięciu (np. poprzez radę nadzorczą). Jest to o tyle istotne gdyż w sytuacji boomu w danych sektorze gospodarki, kiedy występuje trudno zaspokajalny popyt na danego rodzaju produkty, trudno tak naprawdę odróżnić późniejszych przegranych, których będzie większość, od potencjalnych liderów. Dlatego inwestorzy tak szczególną uwagę zwracają na kompetencje i umiejętności zarządu.
Jeśli inwestycja Venture Capital spełnia pokładane w niej nadzieje nadchodzi moment, kiedy coraz szybszy rozwój spółki generuję zapotrzebowanie na kapitał przekraczający możliwości funduszu. Wtedy to spółka, dysponując już pewną rynkową pozycją, ma możliwość ubiegania się o zainteresowanie ze strony inwestorów na otwartym rynku kapitałowym, innymi słowy na publiczną emisję swoich akcji.
Wtedy to właśnie następuje realizacja zysków z inwestycji – inwestor Venture Capital jest w stanie upłynnić posiadane przez siebie akcje (zazwyczaj uprzywilejowane) zapewniając sobie wysoki margines zysku w porównaniu do początkowo wyłożonych funduszy.