Czy warto brać pożyczki inwestycyjne

finanseRozwój firmy to podstawa w biznesie. Tylko firmy, które inwestują w nowoczesne technologie, podwyższanie poziomu usług oraz podnoszenie kwalifikacji swojej kadry, mają szansę na przetrwanie na rynku. Duża konkurencja wśród firm sprawia, że tylko najlepsi mogą liczyć na zyski. Niestety jakikolwiek rozwój wymaga najczęściej nakładów finansowych. Nie każda firma ma w budżecie taki zapas, który może przeznaczyć na inwestycje. Doskonałym sposobem na utrzymanie się na rynku jest więc pożyczka inwestycyjna. Pożyczka inwestycyjna to jeden z produktów bankowych, skierowany do wszystkich osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Najczęściej nie ma znaczenia czy jest to działalność jednoosobowa czy też jest to spółka cywilna. Pożyczka inwestycyjna udzielana jest osobom, które chcą w ten sposób sfinansować niektóre elementy w firmie. Pożyczka inwestycyjna nie może zostać przeznaczona np. na pensje pracowników.

Można za to sfinansować z niej zakup środków trwałych do firmy – maszyn, narzędzi, zakup nieruchomości pod działalność lub też można taką pożyczką spłacić wcześniejsze zobowiązania inwestycyjne. Banki dopuszczają także sfinansowanie z pożyczki inwestycyjnej różnego rodzaju modernizacji i remontów. Oczywiście związanych z prowadzoną działalnością. Pożyczki inwestycyjne udzielane są na bardzo korzystnych warunkach. Okres spłaty takich pożyczek jest dość długi, a oprocentowanie stosunkowo niskie. Spełnienie dodatkowych warunków przez pożyczkobiorcę często wiąże się z obniżeniem wysokości prowizji i oprocentowania. By jeszcze bardziej ułatwić przedsiębiorcom spłatę takiego zobowiązania, banki najczęściej proponują wykup ubezpieczenia dla takiej pożyczki. Nie jest to duża kwota w ogólnym rozrachunku, a w momencie, gdy przedsiębiorca z jakiejś przyczyny nie może spłacić zobowiązania, ubezpieczenie jest ogromną pomocą.

Zobacz też: CV – porady